Особливості формату навчання:

 • Формат взаємодії передбачає інтерактивний режим та асинхронний режим для самостійного вивчення матеріалу
 • Лекції проводять експерти галузі в режимі діалогу
 • Слухачі мають доступ до відеозаписів лекцій
 • Для всіх рівнів передбачено тестування та виконання практичних завдань
 • Початківець

  Інтерактивний курс  2.5місяці
  5-8годин
  на тиждень
  • Очні або відеолекції

  • Q&A сесії

  • Практичні завдання

  • Розвинена система тестування

  • Менторінг слухачів

  • Фінальний тест

  • Платформа взаємодії Google Classroom

  • Іспит у форматі one-to-one

  • Сертифікат (електронний та/або паперовий)

  Подати заявку
 • Новачок

  Необхідно скласти простий тест на логіку


  1.5місяці
  6-8годин
  на тиждень
  • Статті та книги

  • Консультації в чаті

  • Відеоконсультації

  • 5 проміжних тестів

  • Фінальний тест та усний іспит

  • Сертифікат про базову підготовку (електронний та/або паперовий)

  Подати заявку
 • Спеціаліст

  Необхідно скласти тест за темами курсу
  «Новачок»

  2місяці
  8-10годин
  на тиждень
  • Статті та книги

  • Консультації в чаті

  • Відеоконсультації

  • 5 проміжних тестів

  • Фінальний тест та усний іспит

  • Сертифікат про підготовку спеціаліста (електронний та/або паперовий)

  Подати заявку
 • Експерт

  Необхідно успішно виконати програму курсу «Спеціаліст»


  2.5місяці
  10-12годин
  на тиждень
  • Статті і книги

  • Консультації в чаті

  • Відеоконсультації

  • 5 проміжних тестів

  • Фінальний тест і усний іспит

  • Сертифікат про підготовку експерта (електронний та/або паперовий)

  Подати заявку

Початківець

Курс "Blockchain and Decentralized Technologies" орієнтовано на підготовку широкого кола слухачів. Ви дізнаєтесь про технологію блокчейн, як працює біткоїн та інші криптовалюти (технічні аспекти), децентралізовані системи, які існують загрози інформаційної безпеки та багато іншого.

Програма курсу передбачає огляд багатьох аспектів роботи децентралізованих систем, має розвинену систему тестів та практичні завдання.

Тривалість курсу 2,5 місяці. Заняття проводяться 2 рази на тиждень.

Орієнтовний час, який потрібно витрачати протягом тижня - 5-6 годин.

Децентралізація в інформаційних системах
 • Вступ до децентралізованих систем та криптовалют
 • Застосування принципів децентралізації
 • Чинники, що уповільнюють впровадження децентралізованих систем
 • Децентралізовані файлообмінні системи
 • Модель безпеки в децентралізованій обліковій системі
Технологія blockchain та її можливості
 • Рівні децентралізації
 • Архітектура blockchain
 • Властивості blockchain
 • Принципи роботи blockchain
 • Застосування технології blockchain
Принципи функціонування Bitcoin
 • Що таке Bitcoin?
 • Принципи роботи Bitcoin
 • Принципи формування комісій у Bitcoin
 • Транзакції у Bitcoin
 • Bitcoin Script
Технологічні деталі функціонування Bitcoin
 • Як влаштований блокчейн у Bitcoin
 • Майнінг в Bitcoin
 • Емісія монет у Bitcoin
 • Формати ключів у Bitcoin
 • Процеси та ролі учасників у системі Bitcoin
Вступ до криптографії та управління ключами
 • Вступ до криптографії
 • Геш-функції
 • Вступ до еліптичної криптографії
 • Дерева Меркла
 • Адреси та транзакції у Bitcoin
 • Цифрові гаманці та управління ключами

Фінальний тест

Іспит /сертифікація

Програма курсу

Новачок

Курс допоможе учаснику отримати грамотне уявлення про децентралізовані технології та принципи їх роботи в цілому. Крім того, проводиться аналіз існуючих систем, а також їх порівняльна характеристика.

Курс триває 1,5 місяці, потрібно буде приділяти 6-8 годин на тиждень. Базові знання англійської вам допоможуть.

Для вступу необхідно скласти простий тест на логіку.

Децентралізація в інформаційних системах (3 години)
 • Поняття децентралізації та відмінності від резервування
 • Децентралізовані системи прийняття рішень
 • Переваги та обмеження децентралізованих систем
 • Критерії оцінки рівня децентралізації систем
Базові аспекти інформаційної безпеки (4 години)
 • Поняття інформаційної безпеки та послуг безпеки
 • Модель порушника та модель загроз у загальному вигляді
 • Загальні принципи захисту інформації та засоби захисту
 • Роль децентралізації у захисті інформації
 • Багатовекторна модель оцінки ризиків
 • Управління ризиками та порядок прийняття рішень
 • Стандарти інформаційної безпеки
Історія та принципи роботи Bitcoin (10 годин)
 • Передумови створення Bitcoin
 • Завдання, які вирішує Bitcoin
 • Особливості цифрових гаманців та їх використання
 • Принципи емісії та формування ціни монет
 • Порядок досягнення консенсусу та видобутку монет
 • Механізм мультипідпису та механізм комісій
 • Типи гаманців та алгоритми породження ключів
 • Смарт-контракти та платіжні канали у Bitcoin
 • Обмеження технології Bitcoin
Вступ до криптографії та управління ключами (4 години)
 • Поняття криптографії, криптоаналізу та основних алгоритмів
 • Особливості застосування криптографічних перетворень
 • Поширені варіанти управління ключами
 • Інфраструктура відкритих ключів
 • Протоколи погодження та обміну ключами
 • Основи протоколів автентифікації
 • Стійкість криптографічних алгоритмів
 • Різновиди цифрових підписів
 • Концепція Merkle tree та її застосування
Технологія blockchain та алгоритми досягнення консенсусу (10 годин)
 • Властивості, які надає технологія blockchain обліковій системі
 • Роль механізму досягнення консенсусу в обліковій системі
 • Огляд основних підходів до досягнення консенсусу
 • Критерії відмінності механізмів досягнення консенсусу
 • Сфера застосування та обмеження технології blockchain
Сплановані форки та клони Bitcoin (2 години)
 • Поняття форків та причини їх виникнення
 • Методи оновлення програмного забезпечення децентралізованих облікових систем
 • Приклади та наслідки спланованих форків у Bitcoin
 • Testnet та складності оновлення протоколу
Альтернативні цифрові валюти та токенізація активів (5 годин)
 • Огляд альтернативних цифрових валют
 • Класифікація та критерії відмінності цифрових валют
 • Вступ до токенізації активів
 • Завдання платформ токенізації та принципи їх функціонування
 • Переваги permissioned облікових систем для токенізації
Вступ до смарт-контрактів (10 годин)
 • Що таке смарт-контракт?
 • Роль оракулів у смарт-контрактах
 • Приклади використання простих смарт-контрактів
 • Критерії відмінності та класифікація платформ смарт-контрактів
 • Життєвий цикл смарт-контракту та шаблони умов
 • Сфера застосування та обмеження смарт-контрактів
Приватність користувачів в інформаційних системах (5 годин)
 • Поняття приватності користувача та її складові
 • Проблема приватності та завдання щодо її забезпечення
 • Підходи підвищення рівня приватності користувачів
Розвиток децентралізованих систем (7 годин)
 • Огляд платформ Ethereum, Hyperledger, Corda
 • Принцип роботи atomic swap
 • Децентралізовані реєстри, біржі, голосування та аукціони
 • Web-of-trust як децентралізований підхід до ідентифікації
 • Ризики у децентралізованих системах
Програма курсу

Спеціаліст

Учасник повинен мати базове уявлення про децентралізовані технології.

Курс триває 2 місяці, знадобиться приділяти 8-10 годин на тиждень. Базові знання англійської обов'язкові.

Учасник повинен знати основи таких дисциплін, як теорія інформації та кодування, операційні системи та програмування, комп'ютерні мережі, криптографічні засоби захисту інформації.

Для вступу необхідно пройти тест з курсу «Новачок».

Децентралізація в інформаційних системах (6 годин)
 • Децентралізовані системи прийняття рішень
 • Роль децентралізації у захисті інформації
 • Переваги та обмеження децентралізованих систем
 • Порядок оцінки ризиків та управління ризиками
 • Особливості роботи та застосування mesh-мереж
Криптографія в децентралізованих системах (6 годин)
 • Структура та порядок побудови дерева Меркла
 • Автентифікація у дереві Меркла та інші сфери застосування
Децентралізовані сховища та файлообмінні мережі (10 годин)
 • Особливості роботи протоколу BitTorrent
 • Порядок поділу файлу на частини та пошуку пірів
 • Особливості роботи та використання протоколу IPFS
 • Децентралізовані сховища з механізмом винагород
 • Огляд систем BitMessage, Twister, Diaspora
Bitcoin як платформа (10 годин)
 • Порядок досягнення консенсусу у Bitcoin
 • Порядок видобутку монет у Bitcoin
 • Bitcoin Script (деталізація)
 • P2SH та мультипідпис
 • Типи гаманців та алгоритми породження ключів
 • Як працюють платіжні канали та Lightning Network у Bitcoin
Технологія blockchain та особливості її застосування (8 годин)
 • Порядок застосування технології blockchain для досягнення певних властивостей системи
 • Особливості роботи механізмів досягнення консенсусу
 • Поняття форків та причини їх виникнення
 • Методи оновлення програмного забезпечення децентралізованих систем
 • Порядок вибору механізмів досягнення консенсусу
Концепція sidechain (6 годин)
 • Поняття sidechain та варіанти застосування
 • Особливості односторонньої та двосторонньої прив'язки
 • Підходи до створення sidechain
Основні класи атак на Bitcoin (6 годин)
 • Flood-атаки
 • Spam-атака транзакціями з метою тимчасового DoS
 • Атаки на основі альтернативних ланцюжків блоків
 • Атаки на основі ізоляції сегмента мережі
 • Інші технічні та соціальні атаки
Проблема digital identity та підходи до її вирішення (8 годин)
 • Особливості інфраструктури відкритих ключів
 • Децентралізовані інфраструктури відкритих ключів
 • Влаштування протоколів узгодження та обміну ключами
Приватність у децентралізованих системах (8 годин)
 • Особливості забезпечення конфіденційності
 • Особливості підвищення рівня анонімності
 • Деталі роботи CoinJoin та його модифікацій
 • Анонімність у мережі та організаційні заходи
Розвиток децентралізованих систем (12 годин)
 • Підходи до створення stablecoin
 • Особливості роботи платформ смарт-контрактів
 • Особливості створення та використання платформ токенізації
 • Особливості роботи платформ електронного голосування
 • Особливості роботи децентралізованих аукціонів
 • Принцип роботи atomic swap та порядок взаємодії
 • Вимоги до облікової системи для використання atomic swap
 • Недоліки та обмеження atomic swap
 • Роль atomic swap у створенні децентралізованих бірж
Програма курсу

Експерт

Інтерактивний курс «Експерт» вимагає успішного завершення рівня «Спецаліст». Програма курсу передбачає занурення у найважливіші та ключові аспекти децентралізації.

Курс триває 2,5 місяці, вимагає приділяти 10-12 годин на тиждень. Базові знання англійської обов'язкові. Також необхідні знання або досвід роботи за спеціальністю інформаційна безпека, програмна інженерія, комп'ютерні науки чи подібні.

Учасник повинен володіти такими дисциплінами:
 • Теорія інформації та кодування
 • Операційні системи та програмування
 • Комп'ютерні мережі
 • Криптографічні засоби захисту інформації
Bitcoin та пов'язані з ним оновлення (10 годин)
 • Деталі оновлення Segregated Witness та особливості адаптації
 • Різновиди платіжних каналів та особливості їх роботи
 • Підпис Шнорра та його модифікації
 • Концепції MAST, Taproot та Graftroot
Децентралізовані системи ідентифікації (8 годин)
 • Підхід web-of-trust
 • Підхід із децентралізованим зберіганням ланцюжка подій
Деталі цифрового підпису (10 годин)
 • Схеми одноразового підпису
 • Мультипідпис та схеми порогового підпису
 • Груповий підпис
 • Кільцевий підпис
 • Сліпий підпис
Принципи роботи та застосування atomic swap (8 годин)
 • Принцип роботи atomic swap та порядок взаємодії
 • Вимоги до облікової системи для використання atomic swap
 • Недоліки та обмеження atomic swap
 • Роль atomic swap у створенні децентралізованих бірж
Розбір популярних алгоритмів досягнення консенсусу (10 годин)
 • Алгоритми досягнення консенсусу на основі PoS
 • Алгоритми досягнення консенсусу із класу BFT
 • Алгоритми досягнення консенсусу на основі FBA
 • Алгоритми досягнення консенсусу на основі hashgraph
Популярні платформи смарт-контрактів (10 годин)
 • Призначення та переваги платформ
 • Модель акаунтів та порядок управління ними
 • Структура транзакцій та порядок їх обробки
 • Особливості досягнення консенсусу та організації бази даних
 • Порядок завдання та виконання смарт-контрактів
 • Недоліки та обмеження платформ
 • Sharding у децентралізованих облікових системах
Lightning Network (12 годин)
 • Двонаправлені платіжні канали
 • Порядок відкриття платіжного каналу
 • Взаємодія учасників у рамках каналу
 • Механізм захисту від шахрайства у каналі
 • Порядок закриття платіжного каналу
 • Взаємодія учасників каналу в Lightning Network
 • Переваги та недоліки Lightning Network
Приватність та анонімність у Мережі (12 годин)
 • Принципи роботи dark networks
 • Деталі роботи мережі Tor
 • Деталі роботи месенджера Tox
 • Деталі роботи мережі I2P
 • Стеганографія та особливості її застосування
Приватність на основі доказів із нульовим розголошенням (10 годин)
 • Криптографічні зобов'язання
 • Принципи побудови CT, RingCT, range proofs
 • Стандарти CryptoNote та їх застосування в Monero
 • Концепція конфіденційності MimbleWimble
Програма курсу

КУРС ДОПОМОЖЕ ВАМ “ПРОКАЧАТИ” НАСТУПНІ ЗНАННЯ ТА НАВИКИ:

 • Вміння розробляти та оцінювати вимоги до проекту
 • Вміння вибрати технології, які відповідають вимогам проекту
 • Вміння описувати функціональність продукту
 • Вміння розбиратися у послугах безпеки та способах їх забезпечення
 • Розуміння принципу найслабшої ланки та вміння її виявляти
 • Вміння приймати стратегічні рішення у проектах digital finance
 • Розуміння економічних наслідків своїх рішень

Сертифікація

Після завершення інтерактивних курсів за напрямами блокчейн та децентралізовані технології від Distributed Lab учасники отримують не тільки фізичні сертифікати, а й цифрові. Цілісність цифрових сертифікатів від Distibuted Lab забезпечується системою Bitcoin (з відповідним записом у блокчейн).

Процес сертифікації є платним. Курси є безкоштовними.

$50

«Базовий»

$50

«Новичок»

$100

«Спеціаліст»

$200

«Експерт»

Вакансії та Напрями

 • Engineering

  Beginner

  Junior

  Middle

 • Technological

  Deployment

  Administration

  Building

 • Research

  Learning

  Writing

  Teaching

Пропозиції

 • Курс для організацій

  Бажаєте замовити курс для своїх співробітників?

  Зв’яжіться з нами!
  Можливість розробки індивідуальної програми навчання з урахуванням напряму діяльності вашої компанії!

 • Курс для викладачів

  Ви викладач закладу освіти та бажаєте навчати студентів сучасним технологіям?

  Зв’яжіться з нами!
  Ми допоможемо створити сучасний курс з неймовірним контентом!